Mobning og chikane

Akon A/S knytter virksomhedens forretning sammen med medarbejderens trivsel

 Link til FacebookLink til Linkedin

Mobning og chikane

 

AKON råder over erfarne rådgivere, der kan hjælpe jer med at undersøge, hvordan mobbeproblemer hænger sammen. Det skal kortlægges, hvad den mobbede oplever, og hvad der faktuelt er sket. AKON kan derefter hjælpe jer med at igangsætte de nødvendige indsatser, der både retter sig mod at hjælpe den mobbede på fode og mod at gøre noget ved de underliggende problemer. Det kan f. eks. være processer, der udkonkurrerer en negativ kultur med en positiv kultur gennem bidrag fra alle ansatte på arbejdspladsen. Det kan være værktøjer og sparring til ledelsen, eller det kan være konfliktmægling, hvis der er tale om optrappede konflikter.

 

Eksempel: I har gennemført en trivselsmåling, der viser, at 17 % oplever mobning på arbejdspladsen!

I er meget overraskede over resultatet, og er i vildrede med, hvad I skal gøre:
• Hvad kan det handle om?
• Hvordan tager man fat i problemet?
Mobning og chikane er andet end almindelige og harmløse drillerier, som vi kender fra mange arbejdspladser. Mobning kommer eksempelvis til udtryk i krænkende adfærd som bagtalelse, udfrysning, sladder eller nedgørende bemærkninger om køn og etnicitet. Mobning og chikane kan foregå såvel mellem medarbejderne som mellem ledere og medarbejdere. En leder kan eksempelvis udøve mobbeadfærd ved at nedgøre en medarbejders arbejdsindsats i grove vendinger, give fejlagtig information, overdreven kontrol eller ved at stille for svære arbejdsopgaver.

Når man skal tage fat i en mobbeproblematik, vil man måske i første omgang tænke: ”Vi skal have fat i mobberne, så vi kan få det stoppet”. Det er også vigtigt, at man som leder får meldt ud med det samme, at mobning skal stoppe. Men de allerfleste gange er mobbehandlingerne udtryk for underliggende problemer. Et ofte forekommende problem er, at der har udviklet sig en arbejdspladskultur, hvor det er blevet legalt at tale til eller behandle hinanden i en hård tone. Opfattelsen er, at det ”jo kun er drilleri, og at man ikke skal være så sart”. Men menneskers grænser er forskellige og dét, der er sjovt for den ene, er ikke nødvendigvis sjovt for den anden. En anden almindelig form for mobning er konfliktmobning, som er resultatet af en gammel konflikt, som ikke er blevet ordentligt løst. Med tiden kommer konflikten mere til at handle om personen end om sagen. Den ene part får et overtag i magtkampen (dvs. vinder) og forfølger og prøver på at ”tilintetgøre” den tabende part gennem mobning. 

AKON kan være behælpelig med såvel forebyggende indsatser mod mobning som med professionel intervention i de mobbeproblemer, der udspiller sig på jeres arbejdsplads. Kontakt AKON og hør nærmere.

Her kan du læse mere:  http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Emner/Psykosocialt-arbejdsmiljo/Mobning

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

 

Åbningstider

mandag-torsdag
kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

 

etiskkodeks

 

 Link til Code of Care

pnlogo

 

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere