Lean og arbejdsmiljø

Akon A/S knytter virksomhedens forretning sammen med medarbejderens trivsel

 Link til FacebookLink til Linkedin

Lean og arbejdsmiljø

 

AKON kan hjælpe virksomheder med at forbedre kvalitet, produktivitet og arbejdsmiljøet.

Lean Management er en metode til at effektivisere organisationer og virksomheder ved at minimere spild og overflødige arbejdsgange.
Lean kan både betragtes som et sæt af konkrete værktøjer og metoder og som en mere overordnet tilgang til udvikling af produktionen. Denne udvikling gælder ikke kun for produktion af fysiske produkter men også administration, ordremodtagelse/-bekræftelse, fakturering og reklamationsbehandling mm.

Lean indeholder en samling af metoder, der kan bruges til at reducere spildet i en produktion.
De fem vigtigste er:

  1. Specificer, hvad der skaber værdi for kunden.
  2. Find og eliminer de ikke-værdiskabende aktiviteter (dvs. aktiviteter, kunden ikke vil betale for).
  3. Skab flow omkring de arbejdsgange, der skaber værdi.
  4. Producér kun det, som kunden har bestilt (just-in-time).
  5. Stræb efter det perfekte ved løbende at fjerne spild.

Et af værktøjerne er helt centralt og omfatter:
- Analyse af værdistrømmen. Denne bliver afbilledet i en value stream map, hvor man optegner forløbet/trinnene i den nuværende produktion.
- Derudfra identificerer virksomheden det spild, der forekommer i dette forløb.

Lean kan betragtes som en mere overordnet tilgang til analyse og forbedring af produktionen, hvor Lean udvikles til at blive en del af kulturen, og er kendetegnet ved, at der tænkes langsigtet, og at der lægges stor vægt på medarbejdernes aktive deltagelse i arbejdet.
Det er almindeligt i lean-litteraturen at sige, at ”lean handler om at gøre de rigtige ting og om at gøre dem rigtigt”. At ”gøre de rigtige ting” drejer sig om at finde ud af, hvad kunden vil have, og hvad kunden er villig til at betale for. De forhold, kunden tillægger værdi, knytter sig til kvalitet, levering samt fornuftige priser og i tilknytning dertil sikkerhed og et godt arbejdsmiljø samt arbejdsglæde. De to sidste forhold er forudsætninger for, at virksomheden er i stand til at leve op til de tre første.

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

 

Åbningstider

mandag-torsdag
kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

 

etiskkodeks

 

 Link til Code of Care

pnlogo

 

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere