Arbejdsmiljøcertificering

Akon A/S knytter virksomhedens forretning sammen med medarbejderens trivsel

 Link til FacebookLink til Linkedin

Arbejdsmiljøcertificering

 

ISO45001 standarden er sidste skud på stammen indenfor arbejdsmiljøcertificering. Det er verdens første ledelsesstandard på arbejdsmiljøområdet. Den skal koble arbejdsmiljøet på arbejdspladsen tættere på topledelsen og forretningen. Standarden afløser OHSAS18001 standarden. Hvis I synes, arbejdet med certificeringerne er en stor mundfuld, er det måske godt at vide, at vi hos AKON har kompetencerne til at hjælpe jer med at opbygge de nødvendige styringssystemer. Det gælder ikke bare selve ISO45001, men også ”søsterstandarder” som ISO9001 – kvalitetsstandarden, ISO14001 – miljøstandarden og ISO 5001 – energistandarden.

Da standarderne er internationale, benyttes ofte ganske korte engelske betegnelser som for eksempel Q for kvalitet (quality) og E for miljø (environment).

 

QHSE

QHSE, nogle vender bogstaverne om, så det bliver HSEQ, er den samlede betegnelse for kvalitet, arbejdsmiljø, sikkerhed og miljø (quality, health, safety og environment). ISO45001 kan være en naturlig del af virksomhedens QHSE politik. Den vil typisk omfatte:

  • En forpligtelse til fortsat forbedring af QHSE indsatsen
  • En forpligtelse til at overholde relevant lovgivning, efterleve relevante retningslinier for god praksis og eventuelt andre bestemmelser, som virksomheden har tilsluttet sig på QHSE-området
  • At virksomhedens medarbejdere eller deres repræsentanter er inddraget i arbejdet
  • At politikken er formidlet og indarbejdet på alle niveauer i virksomheden, og er tilgængelig for interesserede parter

Hold det simpelt

Der er meget vigtigt at holde dokumenter i systemerne så ”simple” som muligt. Undgå specifikke navne i procedurer og instruktioner. I stedet kan I med fordel bruge titler eller funktioner. På den måde skal der ikke revideres, hvis en ny/anden person overtager en funktion, der er beskrevet i et af systemerne.

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

 

Åbningstider

mandag-torsdag
kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

 

etiskkodeks

 

 Link til Code of Care

pnlogo

 

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere