Frisk luft og indeklima

Akon A/S knytter virksomhedens forretning sammen med medarbejderens trivsel

 Link til FacebookLink til Linkedin

Indeklima dilemma

 

Frisk luft er indiskutabelt en fordel for et godt indeklima og arbejdsmiljø. Til gengæld er der i høj grad forskel på, hvordan den friske luft leveres. På rigtig mange arbejdspladser, vil man opleve, at hvor Birthe trives med den friske luft, klager Bente over, det trækker.

Problemer med indeklimaet er nemlig ofte personafhængig. Når AKON’s arbejdsmiljø konsulenter går i gang med at løse indeklima problemer, ser de naturligvis på de individuelle forhold. Trækgener kan hænge sammen med store forskelle i temperatur mellem gulv og loft, og når luften cirkulerer i lokalet, kan nogle opleve træk. Konsulenterne vil typisk gå i dialog med de berørte medarbejdere og arbejdspladsen for at finde frem til baggrunden for klagerne over indeklimaet og de mulige løsninger.

 

Teknisk gennemgang

På den tekniske side vil AKON typisk måle temperatur, lufthastighed og CO2 indholdet i luften. Målinger på ventilationsanlæg viser typisk, hvor der kan laves justeringer og ændringer af anlægget og ind- og udblæsningernes placering i lokalerne. Hvis I oplever, at I har tør luft i kontorlokalet, er det ikke nødvendigvis luftfugtigheden, der er problemet. Oplevelsen af tør luft kan blandt andet hænge sammen med:

  • For høje temperaturer og dermed for varme arbejdslokaler
  • Rengøringspersonalets muligheder for at holde rent og dermed reducere støvpartikler i luften samt valg af rengøringsmidler og -metoder
  • Det faktum at vores blinkerefleks nedsættes ved computerarbejde

 

Skimmelsvamp

Generne ved skimmelsvamp ligner de samme som ved astma og allergi. Vi kan måle, om der er fugt i bygninger og, om der er vækst af skimmelsvamp. Skimmelsporer findes overalt i naturen, men de udvikler sig ikke, hvis ikke der er fugt og varme på samme tid. Skimmelsvampe stortrives til gengæld i et varmt og fugtigt miljø.

 

Vandskade

En skimmelsvamp sag kunne se sådan ud:

I har haft en vandskade på grund af fygesne. Loftet i kontoret har været skjoldet, men er malet over. Nogle af medarbejderne i kontoret er begyndt at få irriterede slimhinder, kløe i øjnene og andre hoster mere end normalt. AKON udtager en prøve, der viser, at der gror skimmelsvamp på loftsbeklædningen. De angrebne dele skal udskiftes, og det skal sikres, at al fugten fra vandskaden er tørret ud og, det ikke sker igen.

 

Typisk case:

I har for nylig gennemført jeres APV. I den forbindelse er der konstateret problemer med indeklimaet i kontorlokalet. Nogle oplever ind i mellem tør luft og nogle oplever, at det trækker. AKON gennemfører målinger for at kortlægge, om det er ventilationsanlægget, der medfører generne. Temperaturreguleringen og indblæsningen bliver justeret, men der er fortsat klager over træk. AKON går derfor i dialog med virksomheden for at afdække, hvad klagerne ellers kan skyldes og, om problemerne kan relateres til det psykiske arbejdsmiljø.

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

 

Åbningstider

mandag-torsdag
kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

 

etiskkodeks

 

 Link til Code of Care

pnlogo

 

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere