Oplæring og instruktion

Akon A/S knytter virksomhedens forretning sammen med medarbejderens trivsel

 Link til FacebookLink til Linkedin

Oplæring af nye medarbejdere

 

Oplæring af nye medarbejdere er et krav i Arbejdsmiljøloven. De skal oplæres, inden de begynder at udføre deres arbejdsopgaver. Kravet omfatter i princippet alle medarbejdere, og det er arbejdsgiveren, som har pligten til at sørge for oplæring og instruktion. Det gælder også tilsynet med, at medarbejderen rent faktisk også udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt - at instruktionerne holdes.

 

Outsourcing

Arbejdsgiveren må godt outsource oplæring, instruktion og tilsyn, men det er stadig arbejdsgiverens ansvar at sikre, at det nu også sker. Samtidig skal han sikre, at kvalifikationerne er i orden hos det firma eller den person, der outsources til. AKON benyttes ofte i forbindelse med organiseringen af oplæring og instruktion.

 

Typiske opgaver

I kan blandt andet få hjælp til:

  • Systematisering og effektivisering af jeres oplæring og instruktion, så den lever op til reglerne og sikrer, at arbejdet kan udføres sikkert og forsvarligt
  • Sikring af oplæring og instruktion, for eksempel i brug af hjælpemidler, værnemidler, ændring af vaner, indførelse af pausegymnastik og lignende
  • Oplæring af de interne instruktører, så de kan give den bedste oplæring videre

Vurdering af behovet

Behovet for oplæring af nye medarbejdere kan vurderes ud fra forskellige forhold.

  • Hvilke risici og belastninger, der er i den ansattes arbejdsmiljø
  • Hvordan risici og belastninger er forebygget
  • Hvilken viden, den ansatte har om forsvarlig udførelse af arbejdet
  • Hvilken uddannelse og erhvervserfaring, den ansatte har

Instruktion og oplæring skal gentages ved ændringer i den ansattes arbejdsopgaver på grund af eksempelvis forflyttelse, nye arbejdsopgaver, nyt eller ændret arbejdsudstyr eller indførelse af ny teknologi. Vikarer, håndværkere og andre fra ”fremmede” virksomheder, der udfører arbejde på virksomheden, skal have instruktion om arbejdsmiljøforhold, der har betydning for deres arbejde, for eksempel brug af virksomhedens maskiner og affaldsbehandling.

 

Unge under 18 år

Oplæring af nye medarbejdere handler selvfølgelig også om de unge. Reglerne siger, at der skal føres et særligt effektivt tilsyn med unge under 18 år. Tilsynet skal føres af en person, der er fyldt 18 år, og som har den fornødne indsigt i arbejdet. Der er særlige regler omkring unges arbejde. Den ansvarlige for instruktionen og oplæringen må ikke lade den unge arbejde på egen hånd, før der er sikkerhed for, at arbejdet udføres forsvarligt.

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

 

Åbningstider

mandag-torsdag
kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

 

etiskkodeks

 

 Link til Code of Care

pnlogo

 

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere