Arbejdsmiljø drøftelser

Akon A/S knytter virksomhedens forretning sammen med medarbejderens trivsel

 Link til FacebookLink til Linkedin

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

 

Alle virksomheder skal hvert år gennemføre en arbejdsmiljødrøftelse i samarbejde mellem arbejdsgiveren og arbejdsmiljøorganisationen.
Formålet med drøftelsen er, at I tilrettelægger samarbejdet om arbejdsmiljøet, forebygger arbejdsmiljøproblemer og lægger rammerne for udnyttelsen af resurserne på bedst mulig vis.

I kan frit vælge, hvornår og hvordan drøftelsen skal finde sted. Det kan være i forbindelse med et særligt møde, hvor drøftelsen er på dagsordenen eller fx i forbindelse med et arbejdsmiljømøde.
Der skal være skriftlig dokumentation for, at drøftelsen har fundet sted fx i form af et referat, et notat i APVen eller en særlig handleplan for de aktiviteter og forbedringer, der skal ske det kommende år.
Det er hensigtsmæssigt, at et skriftligt resultat af drøftelsen er tilgængeligt for alle ledere og medarbejdere i virksomheden. Det er dem, der det næste år skal samarbejde om at gennemføre de aftalte forbedringer og udvikling af arbejdsmiljøet.

Arbejdstilsynet har udarbejdet en guide til arbejdsmiljødrøftelsen, der er ment som inspiration til at tage hul på drøftelsen.
Der er overordnet 3 spørgsmål, der skal stilles:

 

Hvordan er det gået i det forgange år?

 • Har vi haft særlige arbejdsmiljøudfordringer og hvordan har vi arbejdet med dem?
 • Har der været situationer, hvor vi har manglet viden?
 • Hvad har virket positivt på vores arbejdsmiljø?
 • Har vi nået de mål, vi satte os sidste år?
 • Skal målene videreføres til næste år?

Hvor er vi nu?

 • Hvordan har samarbejdet fungeret?
 • Er der tilstrækkelige resurser, tid, opmærksomhed?
 • Hvordan håndterer vi arbejdsmiljøudfordringer og kan vi gøre det bedre?

Hvad skal vi det næste år?

 • Hvad vil vi gerne opnå eller undgå?
 • Hvordan skal vi i virksomheden samarbejde om at opnå det?
 • Hvordan sikrer vi de bedste betingelser for at nå vores mål?
 • Hvordan skal vi mødes i AMO?
 • Hvem er ansvarlig for løbende at følge op på, om vi er på rette vej?

Arbejdstilsynets guide kan findes her: https://amid.dk/da/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdsmiljoedroeftelse/

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

 

Åbningstider

mandag-torsdag
kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

 

etiskkodeks

 

 Link til Code of Care

pnlogo

 

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere