Konferencen - hele beskrivelsen

akon logo

 square facebook 128x128linkedin 128x128

Konference

 

 24. oktober 2019 Nupark, Nupark 51, 7500 Holstebro.

Datoen er sat for dette års konference om arbejdsmiljø, torsdag den 24. oktober.
Dagen er sammensat af plenumoplæg og workshops, som tilsammen giver 1½ dags efteruddannelse i arbejdsmiljø

Konferencen er målrettet alle ledere, medarbejdere og HR-ansatte med interesse i organisation, ledelse og arbejdsmiljø -
i private og offentlige virksomheder. Konferencen kan bruges som efteruddannelse for arbejdsmiljøorganisationer.

 

Vi har lavet en A4 flyer du kan downloade: Konferencen 2019 som PDF

 Tilmeld dig her

 

8.00 - 8.45 Registrering og morgenmad

8.45 - 9.00 Velkomst


9.00 - 10.15 Plenum:

Arbejdsmiljø og ledelse som fælles strategi i et biologisk perspektiv

Tue IsaksenWorkshoppen Afholdes af Tue Isaksen
Erhvervspsykolog, Cand.psych. Fra Arbejdsmiljøcentret

 

Arbejdsmiljø og ledelse har på trods af gode intentioner og ønsker, altid fungeret som 2 sideløbende strategier, hvilket har konsekvenser for begge i det danske samfund. Er det muligt at opnå en fælles strategi som både tilgodeser arbejdsmiljøet og skaber en god produktivitet? Med udgangspunkt i biologien undersøger oplægget hvordan design og ledelse samt den danske samarbejdsmodel har både en negativ og positiv indvirkning på den danske mentalitet, og kommer med et bud på arbejdsfællesskab som begreb, der skal være den bærende strategi i den nærmeste fremtid. Se frem til et interessant og underholdende oplæg ved psykolog Tue Isaksen.


10.15 - 10.45 Netværkskaffe


10.45 - 12.30 Workshop 1-4

WS 1: Tænk i trivselstrekanter

Olu Robbin-Coker

Workshoppen afholdes af Olu Robbin-Cooker
Psykolog. Fra AKON AS

 

Trivselstrekanter er en helhedstilgang til trivsel, robusthed og stresshåndtering. Hos AKON arbejder vi med trekanter på de 3 livsområder, der omslutter og definerer livet, nemlig det professionelle, private og personlige liv.

 

  • Den professionelle trivselstrekant handler om arbejdslivet, og her spørger vi ind til din oplevelse af forskellige aspekter af dit arbejdsliv.
  • Den private trivselstrekant handler om forholdene til familien og venner, samt forhold som sikkerhed, økonomi og sygdom.
  • Den personlige trivselstrekant handler om dig og din krop, tanker og adfærd.

Vi er hele mennesker og derfor har vi brug for integrerede interventioner, der tager sig af det hele menneske. Trivselstrekanter har præcis den tilgang.
På workshoppen vil du lære hvordan trivselstrekanter kan hjælpe dig. Vi vil blandt andet kommer ind på søvn, visualisering, prioriteringer, målsætninger, social støtte og meget mere.

 

WS 2: Slå igennem med dine budskaber! Klar kommunikation

Anja Dahl PedersenWorkshoppen afholdes af Anja Dahl Pedersen
Erhvervspsykolog, Cand Psych aut. Fra Arbejdsmiljøcentret

 

Kommunikation har en afsender, en modtager og et budskab. Det lyder simpelt, men kan nemt gå galt.
Hvordan du fremstår, når du kommunikerer arbejdsmiljø med en kollega, en leder, en gruppe eller en forsamling, er altafgørende for, om modtageren forstår dit budskab. Lær, hvordan du bliver klar i din kommunikation på en dynamisk og inspirerende måde. Du lærer om simple kommunikationsteknikker, som giver dig større gennemslagskraft og mere tydelighed i din måde at kommunikere på, og med stemme- og performancetræning, hjælper vi dig med at tilegne dig en stærk stemme og fremtoning.

 

WS 3: Arbejdsmiljøorganisationens arbejde med trivsel – hvorfor og hvordan?

Karin Borup HerpingWorkshoppen afholdes af Karin Borup Herping
Ergonomi og arbejdsmiljø. AM-underviser. Fra AKON AS.

 

Hvad gør vi i arbejdsmiljøorganisationen, når der er udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø, og hvordan går vi til værks, når vi gerne vil godt i gang med at sætte en ramme?
Arbejdsmiljøloven kræver, at vi skal sikre et godt arbejdsmiljø, både fysisk som psykisk.
For det fysiske arbejdsmiljø er der mange konkrete beskrivelser at hente, bl.a. højde- og afstandskrav, grænseværdier, sikkerhedsafstande, mm. For det psykiske arbejdsmiljø og trivsel er beskrivelserne knapt så tydelige, hvilket kan gøre indsatser og løsninger mere komplekse.
På workshoppen dykker vi ned i de beskrivelser, der findes for det psykiske arbejdsmiljø. På den baggrund drøftes arbejdsmiljøorganisationens ansvar og pligter såvel som indsatser og løsninger.

 

WS 4: Når det bliver svært – mobning og krænkende handlinger på arbejdspladsen

Mette LindhardtWorkshoppen afholdes af Mette Lindhardt
Erhvervspsykolog, Cand.psych. aut. Fra Arbejdsmiljøcentret

 

11% af danskere i beskæftigelse rapporterer, at de er blevet mobbet indenfor de sidste 12 måneder.
Mange virksomheder bliver usikre på, hvordan de skal handle på det og reagerer alt for sent.
Det skaber mistrivsel, sygefravær, og nedsat produktivitet blandt ofrene og dem, der er vidne til det.
Dyk ned i et kompleks arbejdsmiljøfelt og hør om, hvordan man kan forebygge mobning og krænkende handlinger – og hvordan man griber ind, hvis det skulle opstå.


12.30 - 13,30 Frokost


13.30 - 14.45 Plenum:

Vejen mod en højere sikkerhedskultur

Ole Ryssel Rasmussen

shOplægget afholdes af Ole Ryssel Rasmussen AMC og Arbejdsmiljøchef Randi Madsen Lemvigh Müller A/S
Lemvigh Müller A/S vandt arbejdsmiljøprisen 2019 i kategorien Ulykker og sikkerhedskultur.

 

Hvordan kan man arbejde med viden, holdning og adfærd, som centrale begreber mod en højere sikkerhedskultur? Og hvordan sikres ejerskab fra bestyrelsesniveau og helt ud i det fjerneste hjørne af virksomheden? Og hvilken betydning har indsatsen reelt i forhold til sikkerheden og antallet af ulykker?
Alt dette kan du høre mere om i dette oplæg, der konkret tager udgangspunkt i det projekt hos Lemvigh-Müller, der i 2019 vandt arbejdsmiljøprisen i kategorien arbejdsulykker.
Fokus er især på, hvordan et uddannelsesforløb omsætter viden til læring. Forbedringspotentialet findes undervejs i forløbet og omdannes til hjemmeopgaver, værktøjer og praksisnære processer. Alt sammen med fokus på samarbejde og sikkerhedsdialoger til forankring af en højere sikkerhedskultur i en travl hverdag.


14.45 - 15.30 Netværkskaffe


15.30 - 17.15 Workshop 5-8

WS 5: Hjælper teknologi eller stresser teknologi

Olu Robbin-Coker

Workshoppen afholdes af Olu Robbin-Cooker
Psykolog. Fra AKON AS

 

PC´ere, emails, mobiltelefoner, APP´s, Skype, Facebook og meget mere, er en del af hverdagen – vi er på – er det godt eller skidt? Mange er glade for den teknologiske udvikling og synes det er et positivt bidrag til vores arbejdsliv. Men, mere og mere forskning peger også på, at det kan skade vores mental sundhed, hvis vi ikke kan styre vores forbrug!
Nogle virksomheder tager truslen alvorligt og prioriterer at arbejde med udfordringen. Årets arbejdsmiljøpris i kategorien psykisk arbejdsmiljø gik til en virksomhed, der bl.a. har en mailpolitik, der indeholder konkrete råd, aftaler og begrænsninger, om brugen af email.
Workshoppen fokuserer på fordele og ulemper i en digitaliseret verden. Der vil være konkrete råd og vejledning til både den enkelte og organisationen, der handler om, at vi med et styret forbrug kan gøre teknologien til et positivt bidrag for trivslen.
Workshoppen vil veksle mellem oplæg, drøftelser og øvelser.

 

WS 6: 360° forebyggelse – vejen mod et højere forebyggelsesniveau

Jasper EriksenWorkshoppen afholdes af Jasper Eriksen
Strategisk arbejdsmiljø. Fra Arbejdsmiljøcentret

 

Reaktivt eller proaktivt arbejdsmiljøarbejde? Forskning viser, at jo højere forebyggelsesniveauet er i vores arbejdsmiljøarbejde, jo færre ulykker, lavere sygefravær samt større produktivitet og trivsel har vi. Få et servicetjek af arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på din arbejdsplads ud fra tankegangen 360o forebyggelse. Vi præsenterer dig for en screening af det samlede arbejdsmiljø, og med udgangspunkt i de 10 grundsten mod et højere forebyggelsesniveau, får du input og idéer til et mere proaktivt arbejdsmiljøarbejde

 

WS 7: Forskellige personligheder i teamet – en udfordring eller en styrke?

Camilla ButcherWorkshoppen afholdes af Camilla Butcher
Psykolog. Fra AKON AS

 

Arbejde i teams er vigtigt på de fleste arbejdspladser. Godt samarbejde i teams er altafgørende for vores psykiske og sociale trivsel, men også for vores evne til at være effektive og succesfulde i løsningen af vores fælles kerneopgave. Undersøgelser viser, at et teams præstationsevne påvirkes af sammensætningen af personligheder, der indgår i teamet – på både godt og ondt. Så hvordan sikrer vi at udnytte vores forskelligheder, så det bliver vores styrke?
På workshoppen ser vi nærmere på, hvilken betydning vores forskellige personligheder har for nogle af de vigtigste aspekter for godt samarbejde. Hvilke roller passer til bestemte personlighedstyper? Hvordan kommunikerer man bedst på tværs af personligheder? Hvordan minimerer og løser man konflikter, når der er stærke personligheder, der støder sammen i teamet?

 

WS 8: Kemisk APV og instruktion – hvad er op og ned i de nye regler?

Frode KirkegaardWorkshoppen afholdes af Frode Kirkegaard
Maskinmester. Fra AKON AS

 

Hvad gør vi, når der ikke længere er krav om en Arbejdspladsbrugsanvisninger, APB´ere, for faremærkede produkter, men i stedet krav om kemisk APV og instruktion?
På workshoppen får du praktisk gennemgang af kemisk APV og den instruktion, der skal følge efter. Konkret dykkes der ned i følgende temaer:

  • Hvad skal kemisk APV indeholde og hvordan kan det gøres?
  • Skal vi smide APBérne væk eller kan vi stadig bruge dem?
  • Hvad skal være skriftligt?
  • Hvad skal den mundtlige instruktionen indeholde?

”Learning by doing” - tag et sikkerhedsdatablad med til workshoppen og bliv guidet gennem kemisk APV og instruktion for produktet!


17.30 - 18.30 Middag

18.30 - 20.00 Aftenforedrag:

Verdens bedste kollega 2,0

John HarmsenJohn Harmsen

 

Hvordan bliver du ”Verdens Bedste Kollega – og hvad er det egentlig?”.
Et humoristisk og tankevækkende foredrag om rendyrket arbejdsglæde og motivation,
der samtidig indeholder konkrete værktøjer, som I kan anvende i jeres egen organisation efterfølgende.
I foredraget, sætter John Harmsen fokus på, hvad vi hver især kan gøre for at blive verdens bedste kollega.
John sigter efter at klæde deltagerne på til selv at blive verdens bedste kolleger. Ganske enkelt.
Og han gør det med masser af sjove historier og forrygende eksempler.

 

 

Afslutning på konferencen

Pris kr. 2.995,- Prisen er inkl. Fuld forplejning HELE dagen. Ekskl. Moms. Betaling kan også ske via AKON-abonnement

  Tilmeld dig her

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

 

Åbningstider

mandag-torsdag
kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

 

etiskkodeks

 

 codeofcare logo

pnlogo

 

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere