Cases

Akon A/S knytter virksomhedens forretning sammen med medarbejderens trivsel

 Link til FacebookLink til Linkedin

Jamen; Kan et godt arbejdsmiljø betale sig?

 

Kristine Lundfold, HR ansvarlig hos tøjvirksomheden ID® Identity i Holstebro, er klar i mælet, når hun stilles spørgsmålet: ”Kan et godt arbejdsmiljø betale sig?” Svaret er et rungende: ”Ja”.
Ikke desto mindre er virksomheden en lidt kedelig case, når emnet er arbejdsmiljø, for ID® Identity har haft ganske få udfordringer her. Arbejdsskader er stort set usete.ID Identity Kristine Lundfold

Et godt arbejdsmiljø er i høj grad også et spørgsmål om at skabe sammenhold og trivsel på arbejdspladsen, og her har vi haft stor glæde af de råd og den vejledning, vi har modtaget hos AKON. Vi bliver løbende holdt ajour med nye regler, og vi får også en række nyttige inputs om nye trends på HR-området. Tilsammen har det gjort os godt rustede til at holde fast i en velfungerende arbejdsplads. Godt arbejdsmiljø kan betale sig, fordi du får motiverede medarbejdere, som trives i jobbet og dermed leverer resultater,” forklarer Kristine Lundfold.

Hun ser det som en stor fordel at have en uvildig ekspert i arbejdsmiljø, at sparre med. Det er med til at fastholde fokus på de væsentlige områder, og arbejdsmiljøkonsulent Karin Borup Herping, AKON, er en hyppig gæst.

For selv om ID® Identity ikke rummer de store udfordringer, er der altid et område, som kan forbedres. I ”gamle” dage for eksempel brugte to medarbejdere det meste af en arbejdsdag på at tømme en container, og det foregik i dårlige arbejdsstillinger. I dag tager det samme arbejde cirka to timer. Forklaringen er en særlig, såkaldt slip sheet teknologi, som gør arbejdet meget nemmere.

På den måde oplever vi jo hele tiden, at tingene kan gøres på en anden og bedre måde, og her er det igen en stor fordel at benytte en erfaren rådgiver som Karin, fordi hun netop kommer rundt til mange virksomheder og ofte kan tage en god ide til en løsning fra én virksomhed med til en anden. Hun hjælper med det hele og ned i detaljen som indretning af den enkelte arbejdsplads med alt, hvad det indebærer,” fortæller Kristine Lundfold.

ID Identity benytter sig i øvrigt af det, man kalder en rullende APV. Det betyder, at arbejdsmiljøudvalget løbende kan foretage justeringer af APV’en i takt med, man finder nye løsninger undervejs. Her venter man ikke med en fornyelse hvert år eller hver tredje år. Også med hensyn til APV’en er AKON med på sidelinjen. Det gælder også uddannelsen af virksomhedens arbejdsmiljørepræsentanter.

 

Facts om ID® IDENTITY

ID® Identity logo

ID® er blandt Europas førende producenter af Corporate Wear. Hver eneste dag klæder de Europas virksomheder og begivenheder på og understreger den fælles Corporate Identitet hos deres kunders kunder. Hvad enten de leverer kvalitetsløsninger til vaskeri og leasingområdet, eller tilbyder sparring omkring produktudvikling, design og rådgivning, så gør de det med passion og glæde. Det er en del af deres identitet og historie gennem mere end tre årtier. Deres rødder er i Danmark, men udsynet er internationalt, og de ønsker at levere Corporate Wear, hvor kvalitet, funktionalitet, design og ansvarlighed kan betragtes som branchens bedste. www.id.dk

Nul fusk og ingen bøvl

 

En af Thyborøns store, maritime virksomheder, Kynde & Toft, har i dag et godt samarbejde med Arbejdstilsynet. Derfor er der aldrig betænkelige miner, når folk fra tilsynet dukker op på adressen. Tværtimod føler værkfører Jens Peder Toft, at man altid er rustet til en konstruktiv dialog om arbejdsmiljøet på virksomheden. En stor del af forklaringen skal findes i samarbejdspartneren AKON, der gennem halvandet årti har ageret arbejdsmiljørådgiver for Kynde & Toft.

KYNDETOFT Jens Peder Toft

Det at have en uvildig rådgiver med hensyn til arbejdsmiljøet har uden tvivl betydet, at vi i dag godt kan tillade os at sige, at vi ikke frygter et uanmeldt tilsyn. De fleste udfordringer bliver i dag taget i opløbet. Arbejdstilsynet ved godt, at vi har et professionelt og dedikeret firma, som tager sig af de ting og som har kompetencerne på alle de områder, der betyder noget for vores arbejdsmiljø. Hvis vi selv stod for det hele, er jeg bange for, Arbejdstilsynet ville møde os med mindre tillid, måske have en mistanke om fusk og i det hele taget være lidt mere emsig. Vi slipper simpelthen for en masse bøvl ved at have AKON på sidelinjen,” siger Jens Peder Toft.

Hvis nogen i dag måske er lidt emsig, er det nok arbejdsmiljøkonsulent Karin Borup Herping, AKON, der deltager i alle virksomhedens sikkerhedsmøder. Hun har måske ovenikøbet ”smittet” arbejdsmiljøgruppen hos Kynde & Toft. I hvert fald oplever Jens Peder Toft, at kollegerne føler, arbejdsmiljøgruppen kan være lidt træls, når de bliver mindet om, at de har glemt briller eller hjelme.

Helt undgå en ulykkesstatistik er næppe realistisk på en arbejdsplads af denne type, men et vedvarende fokus på arbejdsmiljøet giver ”point” i forhold til de helt store kunder. De stiller kort og godt høje krav til sikkerhedsniveauet hos leverandørerne, fortæller værkføreren.

 

Facts om Kynde & Toft

Kynde og toft logo

Virksomheden blev grundlagt i 1958 af Viggo Toft og vennen, nu afdøde Georg Kynde. I dag ejes den af Niels Olaf Vinther Jensen. Kynde & Toft er først og fremmest kendt for sine totalløsninger indenfor det maritime, især til fiskerflåden i ind- og udland, men industrikunder er også med til at tegne billedet af en virksomhed i fuld fremdrift. I dag har man også bevæget sig udenfor landets grænser med opgaver over det meste af verden. Der er 72 medarbejdere fordelt på to afdelinger.

De holder os i ørerne

 

Havnekaptajn Theis Christensen, Thyborøn Havn, klager ikke over at blive holdt i ørerne, selv om han mener, det er præcist, hvad AKON udsætter ham og de 20 kolleger for.
De har selv bedt om det. Siden 2014 har de allieret sig med AKON, der har været indpisker og tovholder, når det kommer til havnens løbende forbedringer af arbejdsmiljøet.
Jeg vil ikke sige, at vi glemmer arbejdsmiljøet, men derfor kan det alligevel godt ske, at arbejdsmiljøet lige træder et skridt tilbage i ens bevidsthed i en travl hverdag. Her er det en stor fordel, at der kommer en konsulent udefra, som kan holde os på sporet,” forklarer havnekaptajnen.

Thyboron Havn Havnekaptajn Theis Christensen

Ifølge Theis Christensen er den allerstørste fordel ved samarbejdet med AKON, at medarbejderne får struktur og overblik over arbejdsmiljøet. På den måde bliver der løbende fulgt op på, om de forskellige tiltag gennemføres i den takt, det er aftalt i blandt andet APV’en.
Et godt arbejdsmiljø er ikke blot et spørgsmål om medarbejdernes velbefindende på jobbet i Thyborøn.
Det er også noget, der bemærkes rundt omkring, og det er der penge i.
Tendensen er, at mange af de større kunder, vi servicerer, selv arbejder med at højne sikkerhedskulturen i deres organisation, og de er bestemt ikke ligeglade med, hvordan vi håndterer vores arbejdsmiljø. Der skal være orden i tingene,” siger Theis Christensen.

Han spøger i øvrigt med, at det er AKON’s skyld, at Thyborøn Havn i 2019 kan indvie et helt nyt og moderne havnekontor. AKON’s konsulenter var for år tilbage involveret i indeklima-undersøgelser af det gamle havnekontor. Det er nedslidt og utæt.
Personligt mener havnekaptajnen, man aldrig bliver færdig med at forbedre arbejdsmiljøet.
Der vil altid være muligheder for at justere det ene og det andet, men jeg er tryg ved fremtiden på det område. Jeg synes, vi gennem det lange seje træk og samarbejdet med AKON og deres arbejdsmiljøkonsulent, Karin Borup Herping, har opnået en virkelig velfungerende sikkerhedskultur,” tilføjer han.

 

Facts om Thyborøn Havn

Tyboron Havn logoHavnen i Thyborøn, som blev anlagt i 1914, er en af landets vigtigste fiskerihavne sammen med Skagen og Hanstholm, men havnen er meget mere end fisk. Målt på godsmængder er den i top-ti herhjemme. I 2017 nærmede havnen sig to millioner tons gods. Det er en såkaldt kommunal selvstyrehavn, som ejes af Lemvig Kommune. Der er 20 medarbejdere i Thyborøn Havn fordelt på tre afdelinger. Næste år får de et helt nyt havnekontor på næsten 600 kvadratmeter.

Uggerly halverer sygefraværet

 

Godt arbejdsmiljø er en god forretning. Det mener de hos el- og VVS-koncernen Uggerly Installation i Aalborg. Siden 2013 er det lykkedes nordjyderne at halvere den del af sygefraværet, der relaterer sig til arbejdsskader. Helt sige sig fri for arbejdsskader kan koncernen ikke, men der er langt færre alvorlige skader i dag end tidligere. Til gengæld er man begyndt at indberette hver eneste arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES, uanset, hvor stor eller lille den måtte være. Det giver god mening, mener administrationschef Michael Seerup, Uggerly Installation.

UGGERLY undervisning

Jeg ved godt, at omkring 70 procent af alle arbejdsskader aldrig fører til nogen erstatning, men flere mindre hændelser, som hver især kan virke bagatelagtige, kan sagtens på den længere bane føre til en arbejdsskade eller erhvervssygdom. Lad mig nævne et eksempel fra min fortid i Forsvaret. Hvis en person ikke benytter et høreværn, når der lyder et skud, vil vedkommende næppe tage skade. Det vil han måske heller ikke efter ti skud, men efter 20 skud får han pludselig problemer med hørelsen. Dermed er skaden dokumenteret over tid, og medarbejderen er bedre stillet den dag, han måtte stå med en mén grad. Det er da en ekstra tryghed for den enkelte,” forklarer han.

Den positive udvikling hos Uggerly Installation er ikke nogen tilfældighed. Det er resultatet af en bevidst politik, som også involverer AKON. To gange har vores arbejdsmiljøkonsulent Karin Borup Herping gennemført virksomhedsrettede arbejdsmiljøuddannelser i koncernen, som i høj grad også har omfattet ledelseslaget i den ekspanderende koncern.

”Uddannelserne har været helt unikke i og med, at undervisningen har været tilrettelagt, så den tager udgangspunkt i netop vores egen arbejdsplads. Det er en fordel, fordi alle deltagere har haft en fælles reference, fælles værdier, den samme hverdag og den samme ledelse. Det giver en målrettet undervisning, hvor vi i forbindelse med undervisningen direkte kan gå ind og aftale nye tiltag på virksomheden. Det er langt mere effektivt, end hvis en medarbejder en tilfældig dag kommer med en god ide, som så måske bliver glemt,” siger Michael Seerup.

Han mener, alt er gået op i en højere enhed i kraft af underviserens engagement og personlighed, hvor også ledelsen er blevet udfordret. Et lidt kedeligt emne som arbejdsmiljø, bliver faktisk gjort spændende, hvilket Michael Seerup ikke har prøvet før, selv om han to gange har gennemført uddannelsen i Forsvaret. De ledelsesmæssige aspekter ved uddannelsen har styrket koncernen. I dag oplever administrationschefen, at mange arbejdsmiljømæssige problemstillinger løses ude på byggepladserne uden, at organisationen som sådan involveres.

Samtlige overmontører, arbejdsmiljørepræsentanter og formænd på byggepladserne har gennemført uddannelsen. Det giver mening, fordi der i de fleste store byggeprojekter er krav til prækvalifikationen om, at over- og underentreprenører stiller med mindst én medarbejder, der har uddannelsen.

 

Facts om Uggerly Installation

UGGERLY 3

Landsdækkende el- og VVS-koncern med hovedkvarter i Aalborg og afdelinger i Svenstrup, Ringsted, Birkerød, Ballerup og Malmø. Der er pt 301 medarbejdere i koncernen. En stor del af dem er beskæftiget med de tekniske installationer i HusCompagniets typehuse. Det bliver til 700 huse på årsplan. En anden stor gruppe af medarbejdere arbejder på det nye sugersygehus i Aalborg, hvor Uggerly Installation har flere entrepriser. Koncernens historie går helt tilbage til 1920.

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

 

Åbningstider

mandag-torsdag
kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

 

etiskkodeks

 

 Link til Code of Care

pnlogo

 

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere